Autoškola RM JET Trnava
Autoškola RM JET je tou správnou voľbou,
pretože Vám už od roku 2000 prináša tie najlepšie
služby v oblasti výchovy, vzdelávania
a výcviku budúcich vodičov.


prihláška a tlačivá

    Kurzy autoškoly

    Termíny

    Cenník

    Kurz prvej pomoci

    Prihláška a tlačivá

    Záverečné skúšky

    Testy

KURZY AUTOŠKOLY

Naša autoškola Vám ponúka výcvik vodičov pre skupiny: A, A1, A2, AM, B a taktiež ponúkame možnosť individuálnych kurzov, kondičných jázd, doškolovacie kurzy vodičov a rozšírenia skupín vodičského oprávnenia.


AUTO- skupina B

- vek minimálne 17 rokov v deň absolvovania skúšok, aspoň 3 mesiace doprovod s 10 ročnou praxou
- možnosť individuálnych kurzov B
- možnosť rozšírenia z B na A

Čo absolvujete?

  • 35 vyučovacích hodín teórie, v ktorej sú obsiahnuté pravidlá cestnej premávky, základykonštrukcie a údržby vozidiel, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a opakovanie
  • oboznámenie s vozidlom v rozsahu 1 vyučovacej hodiny
  • 3 hodiny zamerané na praktickú údržbu vozidla
  • 6 vyučovacích hodín na automobilovom trenažéri alebo na autocvičisku, vrátane    nácviku riešenia rizikových situácií
  • 31 odjazdených vyučovacích hodín za volantom vozidla


MOTORKA – skupina AM, A, A1, A2

AM     vek minimálne 15 rokov – (do 50 cm3, do 4kW )  motorka JAWA 50 - TT 221 AG)
A1      vek minimálne 16 rokov – (najmenej 120 cm3, najviac 11kW, najmenej 90 km/h, motorka YAMAHA 125 – TT 403
A2      vek minimálne 18 rokov – (najmenej 400cm3, najmenej 20kW, nepresahuje 35kW, motorka HONDA CB500)
A        vek minimálne 24 rokov – (najmenej 600 cm3, najmenej 50kW,  hmotnosť vyššia než 180 kg, výkon najmenej 50kW,
           motorka SUZUKI 650 – TT 424 AK)

Možnosť rozšírenia:
z A1 na A2    dva roky prax, skúška, alebo osobitný výcvik v AŠ s osvedčením
z A2 na A      dva roky prax, skúška, alebo osobitný výcvik v AŠ  s osvedčením

Čo absolvujete?

  • 35 vyučovacích hodín teórie, v ktorej sú obsiahnuté pravidlá cestnej premávky, základy konštrukcie a údržby vozidiel, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a opakovanie
  • 15 vyučovacích hodín teórie pri rozširovaní vodičského oprávnenia zo skupiny B na skupinu A
  • oboznámenie s vozidlom v rozsahu 1 vyučovacej hodiny
  • 3 vyučovacích hodín na autocvičisku
  • 13 odjazdených vyučovacích hodín na motocykli

LEGISLATÍVAZákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 144/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cesnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon NR SR č. 119/2011 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. :)

Kontaktujte nás

Pripojte sa k nám na Facebooku

Autoškola - RM JET spol. s r.o.
Bratislavská 80
917 02 TRNAVA
Prevádzka:
Kolárova 5
917 00 TRNAVA
Tel.:       033/ 55 16 366
Mobil:    0905 266 202
E-mail:  autoskola@rmjet.sk
Informácie o používaní cookies > Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok