Kurzy Autoškoly

Naša autoškola Vám ponúka výcvik vodičov pre skupiny: A, A1, A2, AM, B a taktiež ponúkame možnosť individuálnych kurzov, kondičných jázd, doškolovacie kurzy vodičov a rozšírenia skupín vodičského oprávnenia.

AUTO- skupina B

AUTO - skupina B

 • vek minimálne 17 rokov v deň absolvovania skúšok, aspoň 3 mesiace doprovod s 10 ročnou praxou
 • možnosť individuálnych kurzov B
 • možnosť rozšírenia z B na A

Čo absolvujete?

 • 35 vyučovacích hodín teórie, v ktorej sú obsiahnuté pravidlá cestnej premávky, základykonštrukcie a údržby vozidiel, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a opakovanie
 • oboznámenie s vozidlom v rozsahu 1 vyučovacej hodiny
 • 1 hodinu zameranú na praktickú údržbu vozidla
 • 4 vyučovacie hodíny na automobilovom trenažéri alebo na autocvičisku, vrátane nácviku riešenia rizikových situácií
 • 34 odjazdených vyučovacích hodín za volantom vozidla
MOTORKA – skupina AM, A, A1, A2

MOTORKA - skupina AM, A, A1, A2

 • AM vek minimálne 15 rokov
  (do 50 cm3, do 4kW), motorka JAWA 50
 • A1 vek minimálne 16 rokov
  (najmenej 120 cm3, najviac 11kW, najmenej 90 km/h), motorka YAMAHA 125
 • A2 vek minimálne 18 rokov
  (najmenej 400cm3, najmenej 20kW, nepresahuje 35kW), motorka HONDA CB500
 • A vek minimálne 24 rokov
  (najmenej 600 cm3, najmenej 50kW, hmotnosť vyššia než 180 kg, výkon najmenej 50kW), motorka SUZUKI 650
Možnosť rozšírenia:
 • z A1 na A2 dva roky prax, skúška, alebo osobitný výcvik v AŠ s osvedčením
 • z A2 na A dva roky prax, skúška, alebo osobitný výcvik v AŠ s osvedčením
MOTORKA – skupina AM, A, A1, A2

Čo absolvujete?

 • 35 vyučovacích hodín teórie, v ktorej sú obsiahnuté pravidlá cestnej premávky, základy konštrukcie a údržby vozidiel, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a opakovanie
 • 15 vyučovacích hodín teórie pri rozširovaní vodičského oprávnenia zo skupiny B na skupinu A
 • oboznámenie s vozidlom v rozsahu 1 vyučovacej hodiny
 • 3 vyučovacích hodín na autocvičisku
 • 13 odjazdených vyučovacích hodín na motocykli

Termíny kurzov

Termíny otvorenia kurzov v roku 2022.

20 Apr 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
11 Máj 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
01 Jún 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
22 Jún 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
06 Júl 2022 Kollárova 5, TRNAVA 09:00 hod. Ako sa prihlásiť
13 Júl 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
03 Aug 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
10 Aug 2022 Kollárova 5, TRNAVA 09:00 hod. Ako sa prihlásiť
24 Aug 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
14 Sep 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
05 Okt 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
26 Okt 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
16 Nov 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť
07 Dec 2022 Kollárova 5, TRNAVA 15:00 hod. Ako sa prihlásiť

Ako sa prihlásiť
na kurz

Ak Vám termín otvorenia kurzu nevyhovuje, môžete sa prihlasovať kedykoľvek v pracovných dňoch, teda denne v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod. v autoškole na Kollárovej ulici v Trnave.

Nakoľko je potrebné vyplniť príslušné tlačivá, prihláste sa osobne. Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz.

Stiahnuť prihlášku

Počet žiadateľov v jednom kurze je limitovaný, preto sa na ktorýkoľvek kurz môžete prihlasovať aj priebežne:

Cenník kurzov

Vodičské oprávnenie skupiny

AM (15 rokov) 439,00 €
A1 (16 rokov) 599,00 €
A2 (18 rokov) 649,00 €
A (24 rokov) 649,00 €
B (17 rokov) 749,00 €
A+B 999,00 €
Rozšírenie z B na A, A1, A2 599,00 €
Zrušenie obmedzenia 139,00 €
Poplatok za opakovanú skúšku 42,00 €
Cena kondičnej jazdy pre držiteľov VO 55,00 €
Cena kondičnej jazdy pre žiadateľov o VO 42,00 €
Kondičná jazda s inštruktorom trvá 90 min. V prípade individuálnej požiadavky klienta ( dlhšie jazdy, jazdy do konkrétnych vzdialenejších miest, väčší objem jázd a pod.) sa kondičná jazda dohodne individuálne s vedúcim autoškoly.

Aké kolky potrebujete v súčasnej dobe v autoškole?

Kolok na záverečné skúšky B 33,00 €
Kolok na záverečné skúšky A 16,50 €
Kolok na záverečné skúšky A + B 49,50 €
Kolok na záverečné skúšky – opravná skúška B 8,00 €
Kolok na záverečné skúšky – opravná skúška A 4,00 €

Koľko bude stáť celý kurz ?

 • Cena výcviku v autoškole na vodičské oprávnenie skupiny „B“, teda na osobné motorové vozidlá pozostáva z niekoľkých častí. Každý záujemca o „vodičák“ by mal dopredu vedieť, čo to vlastne dokopy bude stáť. Preto Vám predkladáme kalkuláciu na vodičské oprávnenie na osobné motorové vozidlo.
 • Cena výcviku v našej autoškole je 749,00,- €. Je to konečná a celková cena výcviku, vrátane učebných pomôcok. A jediná suma, ktorú zaplatíte autoškole.
 • Spôsob platby: na prvej vyučovacej hodine zaplatíte zálohu vo výške 100,-€. V nasledujúcom období si platíte vlastným tempom, podmienkou je vyplatiť celý kurz pred začatím praktických jázd v cestnej premávke. Spôsob platby prevod na účet IBAN : SK1109000000005044430582
 • Počas autoškoly musíte absolvovať kurz poskytovania prvej pomoci (podrobnosti v článku „zdravotná príprava dnes“) a v Trnave Vás bude stáť 24,00 €.
 • Ako budúci držiteľ vodičského oprávnenia musíte byť zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla. Na tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ Vám zdravotnú spôsobilosť potvrdí Váš obvodný lekár. V Trnave a okolí zaplatíte lekárovi cca 17,00 -€.
 • Na žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia v autoškole treba nalepiť kolok v hodnote 33,-€ (motocyklisti 16,50€). Kolok treba priniesť pri ukončení praktického výcviku a je to vlastne poplatok štátu za vykonanie záverečnej skúšky.
 • Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky pôjdete na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, oddelenie dokladov, kde za žiadosť o vyhotovenie VP zaplatíte kolok v hodnote 6,50€.
 • Celková suma: sčítajte označené položky. V našom prípade je to cca 829,50,-€

Spôsoby a podmienky platby

Spôsob platby

 • platba v hotovosti
 • platba v hotovosti na splátky
 • platba prevodom alebo vkladom na účet v plnej výške

Podmienky platby

 • na prvej hodine teórie – vyplatenie celej sumy alebo zálohy vo výške minimálne 100 eur
 • druhú časť peňazí treba zaplatiť pred absolvovaním trenažérov
 • zvyšok sumy treba vyplatiť pred absolvovaním praktických jázd na vozidle (podmienkou je vyplatiť celý kurz pred začatím praktických jázd v cestnej premávke)

Kurz prvej pomoci

Výuka kurzov prebieha v priestoroch autoškoly RM JET na Kollárovej ulici č.5 v Trnave.

Kurzy prvej pomoci organizujeme v spolupráci so spoločnosťou TS Plus, s.r.o.

V nasledujúcej časti si môžete stiahnuť študijné materiály z prednášok. Budú Vám užitočné nielen pri skúške z poskytovania prvej pomoci.
Kurz prvej pomoci Autoškola

Záverečné skúšky

Čo si potrebujete priniesť na záverečné skúšky

 • občiansky preukaz, v prípade rozšírenia vodičského oprávnenia aj vodičský preukaz
 • záznamník, ak Vám ho inštruktor neodobral pri poslednej jazde
 • písacie potreby
 • učebné pomôcky, ktoré Vám autoškola v priebehu kurzu zapožičala
 • v prípade opakovanej skúšky je potrebné priniesť kolok (8,00 €) + poplatok autoškole za opakovanie skúšky (39,00 €)

Čo Vás čaká v deň skúšky

 • overenie znalostí z predpisov o cestnej premávke - teoretický test (musíte získať minimálne 50 z 55 bodov) a vyhodnotenie
 • overenie spôsobilosti vedenia motorového vozidla príp. motocykla – autocvičisko a praktická jazda
 • Záverečná skúška z odbornej spôsobilosti má svoje presné pravidlá. Upravuje ich predovšetkým nový zákon č. 8/2009 o Cestnej premávke a nová Vyhláška ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o cestnej premávke.