Dopravné ihrisko
RM Jet Trnava

Záleží aj Vám na bežpečnosti Vašich deti ?
Dopravné ihrisko prináša tie najlepšie služby v oblasti výchovy, vzdelávania a výcviku budúcich vodičov a priamo tak podporuje bezbečnosť vašich detí na cestách.

Dopravné ihrisko RM JET
KVALIFIKOVANÝ PRÍSTUPKVALIFIKOVANÝ
PRÍSTUP
ZÁŽITKOVÉ UČENIEZÁŽITKOVÉ
UČENIE
RÔZNORODÉ VYBAVENIERÔZNORODÉ
VYBAVENIE
BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUPBEZBARIÉROVÝ
PRÍSTUP
RÝCHLE OBČERSTVENIERÝCHLE
OBČERSTVENIE

Dopravné ihrisko pre školy a verejnosť

sme jediné detské dopravné ihrisko v Trnavskom kraji sprístupnené aj pre verejnosť, čím chceme podporiť bezpečnosť Vašich detí na cestách.

Kurzy dopravnej výchovy

ponúkame kurzy dopravnej výchovy v súlade s učebnými osnovami a tematickými plánmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre žiakov materských a základných škôl.

Prenájom priestorov

ponúkame možnosť prenájmu priestorov (učebňa, altánky) a vozového parku na firemné akcie a rodinné oslavy.

ZOZNÁMTE SA S DOPRAVNÝM IHRISKOM

Kladieme dôraz na praktické, zážitkové učenie a kvalifikovaný prístup

VIDEO


RM JET, spol. s r.o.
Bratislavská 80,
917 02 Trnava

Mobil: 0905 887 182
E-mail: ihrisko@rmjet.sk