Prevádzka autoškoly

Autoškola RM JET
Kollárova 5
917 00 TRNAVA

Sídlo a fakturačné údaje

RM JET spol. s r.o.
Bratislavská 80
917 02 TRNAVA
IČO:
36236268
IČ DPH:
SK2020165114
Účet:
5044430582/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č.11924/T